De Omgevingswet en het belang van kwaliteitsborging in de bouwsector

Bregje Leeuwestein on 10 april 2024

Door: Olaf Sluyter

Als architectenbureau en bouwonderneming ontzorgen wij onze opdrachtgevers tijdens alle facetten van het bouwproces. Van A tot Z, van eerste schets totdat de sleutel wordt omgedraaid. Onze opdrachtgevers zien hun droomwoning of bedrijfshuisvesting werkelijkheid worden, terwijl wij als betrouwbare bouwpartner de lusten, maar ook de lasten van het bouwproces dragen. In dit artikel vertel ik graag meer over één facet van het bouwproces: het aanvragen van de vergunningen. Met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging.

Intrede Omgevingswet per 1 januari 2024

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Vanaf 1 januari staan al deze regels in een nieuwe wet: de Omgevingswet. We krijgen te maken met de Omgevingswet als er iets gaat veranderen in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld als je een huis gaat bouwen of verbouwen, of een nieuwe loods wilt plaatsen bij een bedrijfspand. Je moet dan uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of dat je een melding moet maken bij de gemeente. Daarnaast krijg je ook te maken met de Omgevingswet als jouw buren een garage gaan bouwen, dit vindt dan plaats in jouw fysieke leefomgeving. Je bent dan belanghebbende en mag dan meebeslissen of iets wel/niet gebouwd of verbouwd mag worden. 

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de overheid sneller beslissingen kan maken over vergunningaanvragen. Wanneer de overheid vergunningsaanvragen sneller oppakt, kunnen wij sneller door van de ontwerpfase naar de bouwfase. Een goed initiatief, gezien wij de vergunningen aanvragen en fungeren als aannemer bij de bouw van een woning of een bedrijfspand van onze opdrachtgevers.

Nog een nieuwe wetgeving: Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Niet alleen de Omgevingswet heeft zijn intrede gedaan, ook is op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken en het verbeteren van de positie van onze opdrachtgevers. Nu controleert de gemeente vooraf of een bouwplan aan de regels voldoet. Na invoering van de Wkb wordt dit bij bouwwerken (geldt alleen voor gevolgklasse 1) gedaan door een onafhankelijke partij. Die noemen we de kwaliteitsborger.

De Wkb heeft invloed op de bouwsector

Dit zorgt voor een opmerkelijke verschuiving van verantwoordelijkheden, waarbij de aannemer een grotere verantwoordelijkheid gaat dragen dan voorheen ten opzichte van de opdrachtgever. Dat betekent dat vanaf heden aannemers een cruciale rol spelen in het waarborgen van kwaliteit en dat dit nauwlettend wordt gecontroleerd door de (externe) kwaliteitsborger. Een degelijke dossieropbouw door de aannemer tijdens de bouwwerkzaamheden is daarbij van essentieel belang, aangezien de kwaliteitsborger gedetailleerde informatie over de wijze waarop het bouwwerk tot stand is gekomen, moet kunnen opvragen.

Wij zijn voorbereid!

Echter was lange tijd onduidelijk wat de Omgevingswet precies ging inhouden. Zelfs de gemeente leert nog veel over de nieuwe Omgevingswet en hoe dit zich in praktijk uit in 2024. Wat betreft de Wet Kwaliteitsborging, hebben wij onze werkprocessen tijdens bouwprojecten zo aangepast dat dossieropbouw nu een integraal onderdeel vormt van onze dagelijkse gang van zaken. Hierdoor lopen onze opdrachtgevers steeds minder tegen onvoorziene problemen aan na de oplevering van een woning of een bedrijfshuisvesting.

Vragen over de Omgevingswet of Wkb?

Er verandert dus veel. Gelukkig hoeven onze opdrachtgevers zich daar geen zorgen over te maken, wij pakken het aan! Wij zijn op dit moment volledig geïnformeerd en kunnen onze rol als aannemer en architect op een efficiënte en verantwoordelijke manier uitvoeren in het kader van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. 

Ik kan het me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van dit artikel. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.